Váš partner v priemyselnej ekológii

Závažné priemyselné havárie


  • Vypracovanie oznámenia o zaradení podniku
  • Vypracovanie programu prevencie závažných priemyselných havárií
  • Vypracovanie a aktualizovanie havarijného plánu, bezpečnostnej správy