Váš partner v priemyselnej ekológii

Outsourcing služieb a environmentálny manažment podniku"Outsourcing" environmentálnej administratívy a odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia, vrátane zastupovania klienta pri jednaniach v rámci problematiky životného prostredia na všetkých úrovniach štátnej správy. Poskytujeme jednotlivé služby tak aby sa vzájomne dopĺňali a vytvárali kompaktný celok. Na základe mandátnej zmluvy sme schopní Vašu spoločnosť zastupovať pri jednaniach v rámci problematiky životného prostredia na všetkých úrovniach štátnej správy.