Váš partner v priemyselnej ekológii

Kto sme  • konzultačno - poradenská spoločnosť so špecializáciou na poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany životného prostredia v priemysle
  • široké spektrum služieb pokrývajúcich všetky povinnosti podnikateľských subjektov voči štátnej správe v oblasti ochrany životného prostredia
  • komplexné legislatívne práce, odborné právne a vecné poradenstvo a analýzy v oblasti ochrany životného prostredia
  • realizácia technických štúdií (EIA, rozptylové štúdie, štúdie vykonateľnosti, environmentálny plán výstavby, environmentálny audit)


INECO, s.r.o.

je slovenská obchodná spoločnosť, ktorá od roku 2007 poskytuje široké spektrum odborných poradensko-konzultačných a legislatívnych služieb v oblasti ochrany životného prostredia.

Ďalším významným ťažiskom činnosti sú štúdie technického charakteru pre analýzu dopadov činností na životné prostredie - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), environmentálne plány výstavby, environmentálne audity, štúdie vykonateľnosti a rozptylové štúdie.