Váš partner v priemyselnej ekológii

Posudzovanie vplyvov na životné prostredieV súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. podliehajú vybrané investičné zámery posúdeniu ich vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, s cieľom identifikácie možných konfliktov s požiadavkami na ochranu životného prostredia a návrhu opatrení na elimináciu, resp. minimalizáciu vplyvov na životné prostredie.

  • vypracovanie zámeru činnosti
  • vypracovanie správy o hodnotení (v prípade rozhodnutia OU ŽP o posudzovaní a v prípade povinného hodnotenia)
  • vypracovania odborných posudkov a hodnotení
  • príprava a vedenie verejného prerokovania